Dosya & Evraklar

Çalışma İzni Evraklar (Geçici Koruma)

Çalışma İzni Evraklar (İkamet Tezkeresi)

Yurtdışı Konsolosluk Aracılığıyla Şirket Kurma Vekalet Örneği:

Gerek kendi adıma gerekse temsile yetkili bulunduğum şirketim adına hareketle ;

ŞİRKET KURULUŞU : Adıma her tür ticari şirketler kurmaya, şirket ana sözleşmesi ve eklerini dilediği şartlarla tanzim ve imzaya, şirket ana sözleşmesinde yapılması talep edilecek olan düzeltme ve tadilatları yapmaya, düzeltme beyannameleri ve tadil sözleşmelerini imzaya, mahkemelere başvurarak izinler almaya, Bakanlıklar, belediyeler, ticaret sicil müdürlükleri ve sair tüm kurum ve kuruluşlarda yapılacak işlemleri yapmaya, gerekli tescilleri yaptırmaya, ticaret sicili müdürlüğünde ticaret sicili gazetesinde ilan ettirmeye, gerekli harç ve vergileri yatırmaya, şirketin ilgili vergi dairesine müracaat ederek mükellefiyet kaydı tesis ettirmeye, vergi numarasını almaya,adıma bireysel vergi numarası almaya, ilgili belediye ve kurumlara müracaatla yerleşim yeri belgesi almaya, ticaret sicil tasdiknamesi ile faaliyet belgesini ilgili ticaret sicili müdürlüğünden almaya, ticaret odası ve sanayi odasında yapılması gerekli işlemleri yapmaya, başvurularda bulunmaya, kurulacak şirketlerle ilgili olarak bilumum bankalarda teminat hesapları açtırmaya, teminat ve blokajlar yaptırmaya, iadelerini talep etmeye ve geri almaya, AHZU KABZA, her türlü evrak ve belgeyi imzaya , bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye,

NUMARANIZI BIRAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıkla Ara
Yol Tarifi